โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.81 KB 762
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 343.2 KB 769
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว.(3 มิ.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.75 KB 756
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว. Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 758
แบบ7127 การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 755
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอก รร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.25 KB 772
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง 2562 โรงเรียนเหล่าใหญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 765
ผลการประเมิน สมศ รอบ 4 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.33 KB 766
สารสนเทศ ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 789
SAR เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 988
วารสารโรงเรียน ปี2563
วารสารฉบับที่ 28 ช่วยงานออกพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 272.44 KB 708
วารสารแฉบับที่ 27 วันพระราชทานธงชาติไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 283.61 KB 708
วารสารฉบับที่ 25 ประเพณีบุึญข้าวสาก JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.08 KB 707
วารสารฉบับที่ 24 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 176.1 KB 748
วารสารฉบับที่ 23 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.06 KB 758
วารสารฉบับที่ 14 พิธิเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.63 ที่อำเภอ วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 300.85 KB 758
วารสารฉบับที่ 13 ถวายสัตย์ 28 กรกฎาคม 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.55 KB 762
วารสารฉบับที่ 16 วันภาษาไทย 29 ก.ค.63 ฉบับแก้การคัดลายมือ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.71 KB 757
วารสารฉบับที่ 15 การเลือกตั้ง 24 กค. 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 274 KB 756
วารสารฉบับที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพทันตนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 286.68 KB 755
วารสารฉบับที่ 11 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.61 KB 757
วารสารฉบับที่ 17 ร่วมกิจกรรมวันแม่ที่วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.33 KB 759
วารสารฉบับที่ 22 กิจกรรมมอบใบประกาศนักธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 760
วารสารฉบับที่ 21 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ คุณพ่อส่ม ยาทา JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 756
วารสารฉบับที่ 20 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ นายสิทธิ์ชาติ โพธิ์พัฒน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 164.98 KB 755
วารสารฉบับที่ 19 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.15 KB 756
วารสารฉบับที่ 18 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.6 KB 755
วารสารฉบับที่ 10 กิจกรรมจิตอาสางานฌาปนกิจฯ คุณสุรัมพา ภารมาตย์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.35 KB 765
วารสารฉบับที่ 8 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 324.4 KB 763
วารสารฉบับที่ 7 กิจกรรมไหว้ครูและคัดกรอง 4 D JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.67 KB 763
วารสารฉบับที่ 9 กิจกรรมการนิเทศกำกับติดตาม การบริหารจัดการศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.9 KB 765
วารสารฉบับที่ 6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ 1.2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.64 KB 768
วารสารฉบับที่ 5 กิจกรรมวิถีพุทธ และถวายเทียนพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 325.53 KB 766
วารสารฉบับที่ 4 การป้องกันไข้เลือดออก คัดกรอง ปชผปค JPEG Image ขนาดไฟล์ 316.83 KB 768
วารสารฉบับที่ 3 รับการประเมินเตรียมความพร้อม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.4 KB 767
วารสารฉบับที่ 2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และการติดตามการเรียนฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.48 KB 772
วารสารฉบับที่ 1 กิจกรรมตู้ปันสุข JPEG Image ขนาดไฟล์ 292.86 KB 771