โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.81 KB 47
แบบฟอร์ม sar ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 343.2 KB 53
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว.(3 มิ.ย.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.75 KB 46
แบบฟอร์ม ID_Plan ลนว. Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 49
แบบ7127 การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอก รร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.25 KB 66
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รายงานการประเมินตนเอง 2562 โรงเรียนเหล่าใหญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 56
ผลการประเมิน สมศ รอบ 4 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.33 KB 56
สารสนเทศ ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 80
SAR เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 165
วารสารโรงเรียน ปี2563
วารสารฉบับที่ 25 ประเพณีบุึญข้าวสาก JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.08 KB 0
วารสารฉบับที่ 24 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 176.1 KB 39
วารสารฉบับที่ 23 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.06 KB 50
วารสารฉบับที่ 14 พิธิเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.63 ที่อำเภอ วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 300.85 KB 49
วารสารฉบับที่ 13 ถวายสัตย์ 28 กรกฎาคม 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.55 KB 53
วารสารฉบับที่ 16 วันภาษาไทย 29 ก.ค.63 ฉบับแก้การคัดลายมือ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.71 KB 49
วารสารฉบับที่ 15 การเลือกตั้ง 24 กค. 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 274 KB 49
วารสารฉบับที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพทันตนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 286.68 KB 48
วารสารฉบับที่ 11 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.61 KB 49
วารสารฉบับที่ 17 ร่วมกิจกรรมวันแม่ที่วัดสะอาด JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.33 KB 49
วารสารฉบับที่ 22 กิจกรรมมอบใบประกาศนักธรรม JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 50
วารสารฉบับที่ 21 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ คุณพ่อส่ม ยาทา JPEG Image ขนาดไฟล์ 170.33 KB 48
วารสารฉบับที่ 20 กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ นายสิทธิ์ชาติ โพธิ์พัฒน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 164.98 KB 49
วารสารฉบับที่ 19 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.15 KB 48
วารสารฉบับที่ 18 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 172.6 KB 49
วารสารฉบับที่ 10 กิจกรรมจิตอาสางานฌาปนกิจฯ คุณสุรัมพา ภารมาตย์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 309.35 KB 57
วารสารฉบับที่ 8 กิจกรรมจิตอาสา JPEG Image ขนาดไฟล์ 324.4 KB 55
วารสารฉบับที่ 7 กิจกรรมไหว้ครูและคัดกรอง 4 D JPEG Image ขนาดไฟล์ 308.67 KB 54
วารสารฉบับที่ 9 กิจกรรมการนิเทศกำกับติดตาม การบริหารจัดการศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.9 KB 56
วารสารฉบับที่ 6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ 1.2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 312.64 KB 58
วารสารฉบับที่ 5 กิจกรรมวิถีพุทธ และถวายเทียนพรรษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 325.53 KB 58
วารสารฉบับที่ 4 การป้องกันไข้เลือดออก คัดกรอง ปชผปค JPEG Image ขนาดไฟล์ 316.83 KB 61
วารสารฉบับที่ 3 รับการประเมินเตรียมความพร้อม JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.4 KB 60
วารสารฉบับที่ 2 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และการติดตามการเรียนฯ JPEG Image ขนาดไฟล์ 166.48 KB 62
วารสารฉบับที่ 1 กิจกรรมตู้ปันสุข JPEG Image ขนาดไฟล์ 292.86 KB 65