โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
สารสนเทศ ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 6
SAR เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 7