โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ภาพกิจกรรม
มอบสิ่งของที่ตู้ปันสุขที่อำเภอมัญจาคีรี
             ผู้อำนวยการพิสดา  อำภาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  ร่วมกับคณะครู  มอบสิ่งของในตู้ปันสุขแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  แด่ตัวแทนชาวอำเภอมัญจาคีรี  นายณัฐภัทร  พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี   ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563  ณ  สำนักงานที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี  เพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1b9vaWXYZjj4ARgOdyPYjvIn6Z3iL4qW4

โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2563,16:58   อ่าน 52 ครั้ง