โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา และดูแลโซนสะอาด
https://drive.google.com/drive/folders/1RSwhlyAinXOttJ_8YTsBseOIuDBnP83t
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,19:10   อ่าน 40 ครั้ง