โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/drive/folders/18c3WOwPTC3U_GNMxq0WDi8IDk2dUbjSe
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,19:15   อ่าน 50 ครั้ง