โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/Fy6Z3BFGfX4Sz1BN7

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/8hvXjThKmnsDqapu5

ตรวจสอบการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://docs.google.com/…/1OO2gXTkdNqAcK98fU-sgx4OqEq…/edit…

ตรวจสอบการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/…/1eKt3Nwg5bC1RtfXbZrXcyx0FMe…/edit…

เอกสารประกอบการรับสมัครสามารถส่งได้ในวันเปิดภาคการศึกษา

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,16:12   อ่าน 196 ครั้ง