รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :