โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวฉบับที่ 51มาฆบูชา 25 ก.พ.64 (อ่าน 15) 25 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 50 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23 ก.พ.64 (อ่าน 19) 23 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 49 การเรียนการสอนร่วม (อ่าน 18) 23 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 48 วันที่ 17 ก.พ.64 การป้องกันลูกน (อ่าน 16) 23 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 47 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 20) 09 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 46 กิจกรรมระดมทรัพยากร (อ่าน 46) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ร่วมแสดงความยินดีรางวัลครูดีศรีมัญจา 2563 (อ่าน 45) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 44 รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2563 (อ่าน 50) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ร่วมแสดงความยินดีครูเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 47) 01 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 42 รายงานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 (อ่าน 85) 21 ม.ค. 64
วารสารฉบับที่41 การสอนออนไลน์ (อ่าน 145) 07 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เรื่องแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ม.ค. 64 (อ่าน 3042) 04 ม.ค. 64
วารสารฉบับที่ 40 งานขาวดำพ่อทองกาญจน์ (อ่าน 3080) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 39 กิจกรรมงานขาวดำคุณพ่อขจร พันกะนก (อ่าน 3087) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 38 วันพ่อ 5ธันวาคม (อ่าน 3078) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 37 งานฌาปนกิจศพ คณแม่เข็ม ยางเลย (อ่าน 3060) 14 ธ.ค. 63
วารสาร ฉบับที่ 36 กิจกรรมงานขาวดำคุณพ่อจำเริญ มูลมา (อ่าน 3064) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 35 งานบุญกฐินบ้านเหล่าใหญ่ (อ่าน 3097) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 34 ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค.63 (อ่าน 3083) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 33 ร่วมงานกฐินหนองต่อ ปรับ (อ่าน 3075) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 32 ขยายผล ศรร หนองบัวเย็น1 (อ่าน 3092) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 31 ขยายผล ศรร. (อ่าน 3091) 14 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 30 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3085) 14 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 29 ทำบัญตักบาตรวันออกพรรษา (อ่าน 3074) 14 ต.ค. 63
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต" (อ่าน 2996) 08 ต.ค. 63
การสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ (อ่าน 2987) 08 ต.ค. 63
มาตรฐานป้องกันโควิด (อ่าน 3236) 22 มิ.ย. 63
วิธีการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 3205) 22 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดเรียน (อ่าน 3284) 03 มิ.ย. 63
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 3251) 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3292) 10 พ.ค. 63