โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน (อ่าน 6) 03 มิ.ย. 63
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 21) 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 42) 10 พ.ค. 63