โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานป้องกันโควิด (อ่าน 121) 22 มิ.ย. 63
วิธีการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 127) 22 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดเรียน (อ่าน 172) 03 มิ.ย. 63
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 157) 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 196) 10 พ.ค. 63