โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารฉบับที่ 35 งานบุญกฐินบ้านเหล่าใหญ่ (อ่าน 29) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 34 ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค.63 (อ่าน 28) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 33 ร่วมงานกฐินหนองต่อ ปรับ (อ่าน 27) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 32 ขยายผล ศรร หนองบัวเย็น1 (อ่าน 29) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 31 ขยายผล ศรร. (อ่าน 36) 14 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 30 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 40) 14 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 29 ทำบัญตักบาตรวันออกพรรษา (อ่าน 40) 14 ต.ค. 63
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต" (อ่าน 16) 08 ต.ค. 63
การสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ (อ่าน 11) 08 ต.ค. 63
มาตรฐานป้องกันโควิด (อ่าน 185) 22 มิ.ย. 63
วิธีการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 171) 22 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดเรียน (อ่าน 240) 03 มิ.ย. 63
การเรียนออนไลน์ (อ่าน 207) 21 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 264) 10 พ.ค. 63