ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร นร.ม1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 124) 20 ก.พ. 66
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของ รร.ลนว (อ่าน 114) 05 ม.ค. 66
แอปพลิเคชันชนิดของพรรณไม้ ในสวนป่าโรงเรียน (อ่าน 100) 28 พ.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ/จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 294) 16 ก.ย. 65
กิจกรรมรับป้ายพระราชทาน/จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 274) 16 ก.ย. 65
รับสมัครม.1 และ ม.4 ปี2565 (อ่าน 3602) 05 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้รับคักเลือกเข้าศึกษาต่อ (อ่าน 3755) 16 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 (อ่าน 3718) 14 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร 12 ส.ค.64 (อ่าน 3432) 10 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร 12 ส.ค.64 (อ่าน 3801) 10 ส.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 3388) 21 ก.ค. 64
ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 3382) 04 ก.ค. 64
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (อ่าน 3386) 04 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 3408) 02 มิ.ย. 64
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด 19 (อ่าน 3895) 27 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเรียนต่อ ม1 ม4 (อ่าน 3828) 12 เม.ย. 64
วารสารฉบับที่ 68 ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 4746) 12 เม.ย. 64
วารสารฉบับที่ 67 สหกรณ์โรงเรียน (อ่าน 3898) 12 เม.ย. 64
วารสารฉบับที่ 64 ประชุมผู้ปกครอง 23 ก.พ.64 (อ่าน 5743) 23 มี.ค. 64
วารสสารฉบับที่ 63 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 3764) 22 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 62 ศึกษาพันธ์ุไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 3815) 22 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 61 กิจกรรมเยาวชนคนดีวิถีพุทธ (อ่าน 3726) 22 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 60 การติดตามและเทียบโอนผลการ (อ่าน 3703) 19 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 59 การแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 3727) 19 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 58 วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพต (อ่าน 3691) 19 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 57 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน 3684) 19 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 55 16มี.ค.64กิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 3756) 18 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 54 การสอบธรรมสนามหลวง (อ่าน 3657) 18 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 53 กีฬาต้านยาเสพติด (อ่าน 3811) 18 มี.ค. 64
วารสารฉบับที่ 52 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA (อ่าน 4054) 18 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 51มาฆบูชา 25 ก.พ.64 (อ่าน 3740) 25 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 50 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23 ก.พ.64 (อ่าน 3788) 23 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 49 การเรียนการสอนร่วม (อ่าน 3699) 23 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 48 วันที่ 17 ก.พ.64 การป้องกันลูกน (อ่าน 3698) 23 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 47 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 3693) 09 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 46 กิจกรรมระดมทรัพยากร (อ่าน 3703) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ร่วมแสดงความยินดีรางวัลครูดีศรีมัญจา 2563 (อ่าน 3691) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 44 รับเกียรติบัตรรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 2563 (อ่าน 3792) 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ร่วมแสดงความยินดีครูเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 3730) 01 ก.พ. 64
วารสารฉบับที่ 42 รายงานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 (อ่าน 3824) 21 ม.ค. 64
วารสารฉบับที่41 การสอนออนไลน์ (อ่าน 3798) 07 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เรื่องแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ม.ค. 64 (อ่าน 6685) 04 ม.ค. 64
วารสารฉบับที่ 40 งานขาวดำพ่อทองกาญจน์ (อ่าน 6802) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 39 กิจกรรมงานขาวดำคุณพ่อขจร พันกะนก (อ่าน 6831) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 38 วันพ่อ 5ธันวาคม (อ่าน 7161) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 37 งานฌาปนกิจศพ คณแม่เข็ม ยางเลย (อ่าน 6828) 14 ธ.ค. 63
วารสาร ฉบับที่ 36 กิจกรรมงานขาวดำคุณพ่อจำเริญ มูลมา (อ่าน 6709) 14 ธ.ค. 63
วารสารฉบับที่ 35 งานบุญกฐินบ้านเหล่าใหญ่ (อ่าน 6937) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 34 ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค.63 (อ่าน 6770) 26 ต.ค. 63
วารสารฉบับที่ 33 ร่วมงานกฐินหนองต่อ ปรับ (อ่าน 6835) 26 ต.ค. 63