โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0865556050
อีเมล์ : noklekphum@yahoo.co.th
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
รายละเอียดผลงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.11 KB
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36   อ่าน 59 ครั้ง