โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
หมู่ที่ 14 ถนนเหล่าใหญ่-หนองขาม  ตำบลนาข่า  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์ 0956706574
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:07  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:07  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการรับรองการประเมินตรวจสอบคุณภาพตนเอง ระดับ ๑ ดาว โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:06  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( best practices) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,15:05  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:37  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:35  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:34  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:33  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..